Logo
 
 
Login | Print
 

Referat fra Tirsdagsdamernes generalforsamling den 22. november 2022

02-12-2022

Referat fra Tirsdagsdamernes generalforsamling den 22. november 2022


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag – skal være modtaget senest 2 uger før
Generalforsamling.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleant samt en revisor vælges for 1 år af gangen.
7. Eventuelt.

Referart

1. Inger Sørensen blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beregning ved Annette Elkjær-Nielsen,

3. Fremlæggelse af regnskab ved Jytte S. Larsen ,

4. Fastsættelse af kontingent, uændret 475,- kr.

5. Behandling af indkomne forslag fra Lissie Madsen og Jette Mortensen, se tidligere fremsendt.
Forslag til vedtægtsændringer i forhold til generalforsamlings dagsorden, blev vedtaget.
Forslag til nyt punkt vedr. præmieberegning, blev afvist.
Præmieberegningen vil blive taget op på opstartsmødet til foråret 2023 og vil fremover blive en del af Info og Regler og vil fremgå af hjemmesiden.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Kirsten Kahr Ovesen ønskede ikke genvalg, der skulle derfor findes to nye til bestyrelsen så den kommer op på de ønskede 5 personer.
Susanne Gether Pedersen og Joan Jensen blev valgt.
Valg af 2 suppleanter:
Bodil Christensen og Elke Andresen blev valgt
Valg af revisor:
Bente Krogh blev genvalgt 
7. Eventuelt, Kirsten Kahr Ovesen kom med forslag om Tackmann turnering i vintersæsonen, det var der rigtig stor opbakning omkring, så det iværksætter Kirsten.


 
 
 

Kontakt: Se i menu under UDVALG
 
'bottom.php'; ?>