Logo
 
 
Login | Print
 

Info & Regler

Info

TIRSDAGSDAMERNE er en klub i klubben for kvindelige seniormedlemmer af Kalø Golf Club oprettet i 1993.

Klubben er hjemmehørende i KALØ GOLF CLUB (KGC), Dyrhøjgårdsvej 4, 8410 Rønde.

Vedtægter for KGC medlemskab er overordnet styrende, og reglerne for afvikling af matcher følger Dansk Golf Union (DGU) samt KGC´s generelle og lokale regler for hjemmebanen. På udebane gælder disses lokale regler. Der ydes ikke økonomisk bidrag til eller fra KGC.

Der spilles golf på tirsdage, enten ordinære formiddags-/eftermiddagsmatcher eller fællesmatcher samt venskabsmatcher.

Efter fællesmatcher/venskabsmatcher går vi i Cafè på Toppen og spiser sammen, hvorefter der overrækkes præmier.

Er du ny

Som ny har du sikkert mange spørgsmål, men vi prøver at give nogle svar og praktiske oplysninger.

Hold dig opdateret på vores hjemmeside www.tirsdagsdamerne.dk.

Du skal have tilladelse til at spille på stor bane, men derudover er du velkommen uanset handicap.

Mange af os har oplevet det som en fordel, at spille sammen med andre af samme køn, og måske opdage at man ikke er alene om at slå kort – skævt eller duffe.

Hvor findes matchplanen

På hjemmesiden og opslagstavle i forgangen findes sæsonens matchplan med oplysning om datoer tidspunkt, ordinære fællesmatcher mm.

Hvornår spilles der?

Der er booket faste tider til tirsdagsdamerne til ordinære matcher på Golfboks.

 • Om formiddagen fra kl. 8.45 - 9.45
 • Om eftermiddagen fra kl. 16.00 - 16.22

  Såfremt du spiller på et andet tidspunkt, skal du reservere tid på Golfbox. Du skal sørge for, at du har en anden tirsdagsdame som markør.

  Ved de ordinære matcher kan du frit vælge formiddag eller eftermiddag i Golfboks.

  Man går ud i hold på 3-4 spillere.

  Der er nærmest flaget på hul 5 og 10 i 1. slag og hul 12 i 3. slag når der spilles 18 huller. Der er nærmest flaget på hul 5 og 7 i 1. slag og hul 9 i 3. slag når der spilles 9 huller.

  Ved fællesmatcher

  Fællesmatcher melder du dig til på Golfbox. Hold inddeling sker via goflbox hvor du også vil kunne finde starttidspunkt.

  Mødetid min. 10 min. før start ved det hul – du har start på.

  Du er altid velkommen til at kontakte tirsdagsdamernes Bestyrelse. Både tlf. nr. samt mail adresse finder du her på siden under Bestyrelse.

  MEDLEMSKAB

  • Man betaler et engangsbeløb på 475,- pr. sæson for at spille tirsdagsdame. Dette beløb dækker alle ordinære-, fælles- samt venskabsmatcher damt præmier. Beløbet kan indbetales på konto 2709 3496194097 med angivelse af navn og medlemsnummer.
  • Starter man 01.07 eller senere er beløbet kr. 325,- for resten af året.
  • Der betales derudover matchfee for deltagelse i venskabsmatcher på udebane.
  • Der er ingen handicapbegrænsning. Dog er det en forudsætning, at man har spilletilladelse til stor bane.
  • Som ny er du naturligvis velkommen til at spille en ordinær tirsdagsdame-match og snakke med vore andre spillere før du beslutter dig for om du fortsat vil være en del af tirsdagsdame fællesskabet.
  • Spisning ved fællesmatcher er ca. kr. 125,- (drikkevarer betaler du selv i Cafèen på Toppen)
  • Er du i tvivl, så kontakt venligst tirsdame udvalget.

  Hvordan registreres matchresultatet?

  Du tager et scorekort og udfylder det korrekt. Spørg din medspiller hvis du er i tvivl.

  Tirsdagsdamerne har egen rækkeinddeling A, B og C - med lige mange i hver række fra gang til gang.

  Scorekortet lægges i underskrevet stand af både spiller og markør i tirsdagsdamernes postkasse, hvorefter matchledelsen udarbejder vinderliste, som kan ses på tirsdagsdamernes hjemmeside.

  Handicapregulering

  Der sker handicapregulering i henhold til matchplanen.

  Hvad tænker de øvrige spillere, når jeg ikke er så god?

  Vi har alle prøvet at være ny, og du vil opleve, at alle, også dem med lavere handicap har off-days, hvor alt simpelthen går i fisk. Men det gode ved golfspillet er netop, at vi spiller både med/mod andre og ikke mindst mod os selv, og vi forsøger igen næste tirsdag, hvor det jo kun kan blive bedre – try and try and try again and don´t ever give up!

  Hvad med de mange regler, som man ikke kan huske?

  Det er ikke alle tirsdagsdamer, der kan alle regler til perfektion. Men vi spiller for at dygtiggøre os, også på reglerne – som man ofte kan drage fordel af at kunne – og er du usikker, vil dine holdmedspillere gerne vejlede dig. Det er ærgerligt at få strafslag, hvis det kunne være undgået.

  Det sociale samvær?

  Det sociale samvær er højt prioriteret og selvhøjtideligheden nedprioriteret

  Efter ordinære tirsdagsmatcher kan man også vælge at hygge sig sammen i Cafè på Toppen og drøfte golfspillet.

  PRÆMIER

  Præmieberegningen udregnes efter antal deltagere.

  Som udgangspunkt afsættes kr. 40,- pr. deltager til præmier, dette sikrer at præmie fordelingen bliver fair. I starten af hvert år skal bestyrelsen lave beregning på beløb som skal afsættes, på baggrund af budget og matchplan,

  Ved ordinære matcher.

  Der uddeles individuelle præmier efter følgende princip:
  • Der udløses 1. præmie i hver række, når der er 5 deltagere eller derunder. Gavekort.
  • Der udløses 2. præmie i hver række, når der er 6-10 deltagere. Gavekort.
  • Der udløses 3. præmie i hver række, når der er 11-15 deltagere. Vin
  • Der udløses 4. præmie i hver række, når der er 16-20 deltagere. Vin
  • Der udløses præmier nærmest flaget på hul 5, 10 og 12 i 3. slag. Ved 9 hullers spil er der nærmest flaget på hul 5, 7 og 9 i 3. slag.

  Ved fællesmatcher.

 • Der anvendes samme princip som ved ordinære matcher, men her er der også holdpræmier.
 • Ved for eksempel 3 bolde
  • 1. præmie 2 flasker vin per deltager.
  • 2. præmie 1 flaske vin per deltager
 • Spilles der en matchform, hvor der ikke kan uddeles individuelle præmier, skal disse konverteres til holdpræmier.

  Ved venskabsmatcher

  Her anvendes samme princip som ved ordinære matcher og fællesmatcher, samtidig skal den individuelle præmieberegning sker særskilt for hver klub.

  TIRSDAGSDAMERNE BESTYRELSE

  Der vælges blandt medlemmerne ved sæsonens afslutning:

  Bestyrelse på op til 5 medlemmer, hvis arbejdsopgaver starter (fortsætter) 1. november.

  Denne bestyrelse aftaler arbejdsfordelingen internt og påtager sig

  • Ledelse og afvikling af matcher.
  • Ledelse af klubbens (KGC) dame/herrematch hvert 2. år.
  • Præmieindkøb samt overrækkelse af præmier og birdienåle.
  • Udarbejdelse af sæsonens matchplan med info om matchformer, intern rækkeinddeling, starttider mv.
  • Intern info ved opslag på tirsdagsdamernes hjemmeside.
  • Kontakt til sekretariatet.
  • Kontakt til Cafè på Toppen vedrørende bespisning til fællesmatcher.
  • Økonomistyring, herunder fastlæggelse af matchfee.
  • Indkaldelse til opstartsmøde i marts måned med info om den kommende sæson.
  • Generalforsamling inden udgangen af november.
  • Der er desuden nedsat følgende ad hoch udvalg:
  Udflugtsudvalg, som leder og forestår den årlige udflugt. På udflugtsdagen udpeges 3 nye medlemmer til varetagelse af næste års udflugt

  Vi glæder os til at se dig iblandt os, og vi vil gøre vort bedste for, at du skal føle dig godt tilpas

  PÅ GENSYN TIL TIRSDAGSGOLF

  Mange hilsner

  Tirsdagsdamerne Bestyrelsen

 •  
   
   

  Kontakt: Se i menu under UDVALG