Logo
 
 
Login | Print
 

Info & Regler

Info

TIRSDAGSDAMERNE er en klub i klubben for kvindelige seniormedlemmer af Kalø Golf Club oprettet i 1993.

Klubben er hjemmehørende i KALØ GOLF CLUB (KGC), Århusvej 32, 8410 Rønde.

Vedtægter for KGC medlemskab er overordnet styrende, og reglerne for afvikling af matcher følger Dansk Golf Union (DGU) samt KGC´s generelle og lokale regler for hjemmebanen. På udebane gælder disses lokale regler. Der ydes ikke økonomisk bidrag til eller fra KGC.

Der spilles golf på tirsdage, enten ordinære formiddags-/eftermiddagsmatcher eller fællesmatcher samt venskabsmatcher.

Efter fællesmatcher/venskabsmatcher går vi i Golfcaffèen og spiser sammen, hvorefter der overrækkes præmier.

Er du ny

Som ny har du sikkert mange spørgsmål, men vi prøver at give nogle svar og praktiske oplysninger.

Hold dig opdateret på vores hjemmeside www.tirsdagsdamerne.dk.

Du skal have tilladelse til at spille på stor bane, men derudover er du velkommen uanset handicap.

Mange af os har oplevet det som en fordel, at spille sammen med andre af samme køn, og måske opdage at man ikke er alene om at slå kort – skævt eller duffe.

Hvor findes matchplanen

På hjemmesiden og opslagstavle i forgangen findes sæsonens matchplan med oplysning om datoer tidspunkt, ordinære fællesmatcher mm.

Hvornår spilles der?

Der er booket faste tider til tirsdagsdamerne til ordinære matcher

 • Om formiddagen fra kl. 8.45 - 9.45
 • Om eftermiddagen fra kl. 16.00 - 16.22

  Såfremt du spiller på et andet tidspunkt, skal du reservere tid på Golfbox eller i sekretariatet. Du skal sørge for, at du har en anden tirsdagsdame som markør.

  Ved de ordinære matcher kan du frit vælge formiddag eller eftermiddag.

  Man går ud i hold på 3 spillere. Der bliver trukket lod om holdplacering 15 min. før start tid. På den måde kommer du til at spille med forskellige fra gang til gang samt lære andre spillere at kende.

  Ved fællesmatcher

  Fællesmatcher melder du dig til på Golfbox eller på listen på opslagstavle i forgangen. Hold inddeling sker via goflbox hvor du også vil kunne finde start tidspunkt / hold m.m.

  Mødetid min. 10 min. før start ved det hul – du har start på.

  Du er altid velkommen til at kontakte tirsdagsdameudvalget. Både tlf. nr. samt mail adresse finder du her på siden under Udvalg.

  MEDLEMSKAB

  • Man betaler et engangsbeløb på 475,- pr. sæson for at spille tirsdagsdame. Dette beløb dækker alle ordinære-, fælles- samt venskabsmatcher. Beløbet kan indbetales på konto 2709 3496194097 med angivelse af navn og medlemsnummer.
  • Starter man 01.07 eller senere er beløbet kr. 325,- for resten af året.
  • Der betales derudover matchfee for deltagelse i venskabsmatcher på udebane.
  • Der er ingen handicapbegrænsning. Dog er det en forudsætning, at man har spilletilladelse til stor bane.
  • Som ny er du naturligvis velkommen til at spille en ordinær tirsdagsdamematch og snakke med vore andre spillere før du beslutter dig for om du fortsat vil være en del af tirsdagsdame fællesskabet.
  • Spisning ved fællesmatcher er ca. kr. 100,- (drikkevarer betaler du selv i golfcaféen)
  • Det kan dog være dyrere, når vi spiller mod vores 3 venskabsklubber.
  • Er du i tvivl, så kontakt venligst tirsdame udvalget.

  Hvordan registreres matchresultatet?

  Du tager et scorekort og udfylder det korrekt. Spørg din medspiller hvis du er i tvivl.

  Tirsdagsdamerne har egen rækkeinddeling. Se rækkeinddeling på opslagstavlen. Det er vigtigt, at du skriver den rigtige række på scorekortet. Den række du placeres i, fastholdes hele sæsonnen uanset HCP.

  Scorekortet lægges i underskrevet stand af både spiller og markør i tirsdagsdamernes postkasse, hvorefter matchledelsen udarbejder vinderliste, som kan ses på tirsdagsdamernes hjemmeside.

  Handicapregulering

  Der sker handicapregulering i henhold til matchplanen. Hvis du vil reguleres på 9 huller, sørger du selv for at aflevere score i postkassen med scorekort til regulering.

  Hvad tænker de øvrige spillere, når jeg ikke er så god?

  Vi har alle prøvet at være ny, og du vil opleve, at alle, også dem med lavere handicap har off-days, hvor alt simpelthen går i fisk. Men det gode ved golfspillet er netop, at vi spiller både med/mod andre og ikke mindst mod os selv, og vi forsøger igen næste tirsdag, hvor det jo kun kan blive bedre – try and try and try again and don´t ever give up!

  Hvad med de mange regler, som man ikke kan huske?

  Det er ikke alle tirsdagsdamer, der kan alle regler til perfektion. Men vi spiller for at dygtiggøre os, også på reglerne – som man ofte kan drage fordel af at kunne – og er du usikker, vil dine holdmedspillere gerne vejlede dig. Det er ærgerligt at få strafslag, hvis det kunne være undgået.

  Det sociale samvær?

  Det sociale samvær er højt prioriteret og selvhøjtideligheden nedprioriteret

  Efter ordinære tirsdagsmatcher kan man også vælge at hygge sig sammen i golfcaféen og drøfte golfspillet – og alt muligt andet.

  Uden for sæsonen, på tirsdage når banen er åben, kan du møde nogle damespillere, der går en runde vintergolf. Golfspillet bestemmes lidt af banens tilstand, men de siger, at de får både motion og frisk luft samt at de har det rigtig fornøjeligt.

  MATCHUDVALG

  Der vælges blandt medlemmerne ved sæsonens afslutning:

  Tirsdagsdameudvalg på op til 5 medlemmer, hvis arbejdsopgaver starter (fortsætter) 1. november.

  Dette matchudvalg aftaler arbejdsfordelingen internt og påtager sig

  • Ledelse og afvikling af udvalgets matcher
  • Ledelse af klubbens (KGC) dame/herrematch hvert 2. år
  • Præmieindkøb samt overrækkelse af præmier og birdienåle.
  • Udarbejdelse af sæsonens matchplan med info om matchformer, intern rækkeinddeling, starttider mv.
  • Intern info ved opslag på tirsdagsdamernes hjemmeside.
  • Kontakt til sekretariatet.
  • Kontakt til golfcaféen vedrørende bespisning til fællesmatcher.
  • Økonomistyring, herunder fastlæggelse af matchfee.
  • Indkaldelse til opstartsmøde i marts måned med info om den kommende sæson.
  • Afslutningsmøde ved sæsonens sidste fællesmatch.
  • Der er desuden nedsat følgende ad hoch udvalg:
  Udflugtsudvalg, som leder og forestår den årlige udflugt. På udflugtsdagen udpeges 3 nye medlemmer til varetagelse af næste års udflugt

  BESLUTNINGER

  Da der ikke laves beslutningsreferater vil eventuelle forslag/ændringer blive fremsat på fællesmøder og kan løbende besluttes som flertalsbeslutninger af fremmødte.

  INFO om ændringer skal bekendtgøres hurtigst muligt ved opslag og på tirsdagsdamernes hjemmeside.

  Vi glæder os til at se dig iblandt os, og vi vil gøre vort bedste for, at du skal føle dig godt tilpas

  PÅ GENSYN TIL TIRSDAGSGOLF

  Mange hilsner Tirsdagsdameudvalget

 •  
   
   

  Kontakt: Se i menu under UDVALG